napis policja

W związku z nadchodzącym okresem zimowym, czasem gwałtownych spadków temperatur, opadów atmosferycznych itp., Komisariat Policji w Słomnikach zwraca się z prośbą o przekazanie wszelkich informacji na temat osób zagrożonych wychłodzeniem, a w szczególności : samotnie mieszkających, bezdomnych, bezradnych, nadużywających alkoholu lub innych wymagających zainteresowania w tym okresie, celem udzielenia im niezbędnej pomocy. Informacje należy przekazywać na bieżąco do dyżurnego jednostki telefonicznie tel. 478346111, faks 478346131, 112.