24 listopada obchodzić będziemy jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach. Uroczysty koncert odbędzie się w sali widowiskowej MGCK w Słomnikach o godz. 17.30.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Słomnikach jest publiczną i bezpłatną szkołą artystyczną, dającą podstawy wykształcenia muzycznego. Podstawowym zadaniem szkoły jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów i przygotowanie ich do dalszego kształcenia. Szkoła dba o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań artystycznych każdego ucznia. Nauka w szkole artystycznej stymuluje ogólny rozwój muzykalności, wrażliwości oraz koordynacji ruchowej dziecka. Obecnie dyrektorem placówki jest pan Krystian Klimczyk.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Słomniki. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.