KOMISJA REWIZYJNA

 1. Teresa Kralka - przewodnicząca

 2. Mateusz Klimczyk

 3. Piotr Kłosiński

 4. Tadeusz Kołodziejczyk

 5. Tomasz Zagrodzki

KOMISJA BUDŻETOWO-GOSPODARCZA

 1. Piotr Kłosiński - przewodniczący

 2. Paweł Grojec

 3. Maria Jagła

 4. Teresa Kralka

 5. Łukasz Kukuła

 6. Diana Michalska

 7. Janusz Sado

KOMISJA SPOŁECZNA

 1. Ewa Warda-Kaszuba - przewodnicząca

 2. Paweł Grojec

 3. Jarosław Jędrychowski

 4. Mateusz Klimczyk

 5. Zdzisław Mazur

 6. Tomasz Zagrodzki

 7. Wiesław Zagrodzki

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Diana Michalska - przewodnicząca

 2. Tadeusz Kołodziejczyk

 3. Łukasz Kukuła

 4. Zdzisław Mazur

 5. Janusz Sado

 6. Ewa Warda-Kaszuba

 7. Wiesław Zagrodzki