Urząd Miejski w Słomnikach - centrala:

12 388-11-02; 12 388-12-71

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach - centrala:

12 388-12-72

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słomnikach - centrala

12 388-39-39

 

Wykaz telefonów wewnętrznych i pokojów:

Numer
wewnętrzny

Nr pokoju

Referat, stanowisko, sprawa

Urząd Miejski w Słomnikach

101

parter

dziennik podawczy urzędu

103

3

sekretariat, burmistrz, zastępca burmistrza

106

6

sekretarz, kadry

107

7

księgowość budżetowa, zaświadczenia podatkowe

108

8

 

109

9

promocja, Głos Słomnik, organizacje pozarządowe

110

10

skarbnik

112

12

podatki i opłaty lokalne, podatek od środków transportu

113

13

informatyk, POIN

114

14

księgowość budżetowa

122

15

 

129

29

biuro Rady Miejskiej w Słomnikach

130

30

ewidencja ludności, dowody osobiste

131

31

rolnictwo, inwestycje

132

32 geodezja, numeracja budynków, dzierżawa

133

33

Urząd Stanu Cywilnego w Słomnikach

134

34

Działalność gospodarcza, OC i ZK

135

35

drogi, zamówienia publiczne

136

36

 pozyskiwanie funduszy, inwestycje, oświetlenie

137

37

ochrona środowiska; zaświadczenia, wypisy, wyrysy z MPZP

140

40

ekodoradca

 
Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach

128

28

ZEAS: kierownik, księgowość

127

27

ZEAS: kadry, płace

141

32a

ZNP